Związek Strzelecki ''Strzelec'' OSW
Artykuły Inne „Strzelec” jako forma spędzania wolnego czasu w nawiązaniu do wybranego systemu wychowawczego.

„Strzelec” jako forma spędzania wolnego czasu w nawiązaniu do wybranego systemu wychowawczego.

Świat, w którym żyjemy przepełniony jest ludźmi pałającymi wrogością, nienawiścią, złością, agresją. Współcześni rodzice nie zawsze odpowiednio postępują ze swoimi dziećmi tak jak powinni, powodów zaniedbań z ich strony jest wiele.

Za taki stan rzeczy odpowiada głównie praca, która szczególnie we współczesnym świecie uniemożliwia „normalne” kontakty rodzinne. To z pracą związany jest brak czasu i ciągły pośpiech.
W przypadku bezrobocia, które dziś jest zjawiskiem powszechnym narastają patologie społeczne, rodzice jako pierwsi nasi wychowawcy zamiast wsparcia nierzadko sprawiają nam przykrość.

Młode pokolenie jako najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju degradujące, negatywne mechanizmy w momencie braku autorytetu, wsparcia, pomocy poszukuje „pocieszenia” tam, gdzie nie powinno. Chcąc poczuć się lepiej, pozbyć się poczucia bezradności, smutku, czy samotności sięga po szkodliwe używki, wdaje się w bójki, staje się agresywne. Skutki takiego zachowania odczuć może każdy z nas.
Poważnym problemem osób niedostosowanych społecznie, przejawiających dysfunkcyjne zachowania jest brak pasji, zainteresowań. Jakiś czas temu zapoznałem się z kilkoma organizacjami, których nadrzędnym celem jest: pomoc, opieka, wychowanie.
Tę, która według mnie zasługuje na szczególne wyróżnienie jest Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”, będąca kontynuacją istniejącego okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego  Komendantem Głównym był Marszałek Józef Piłsudski. Organizacja ta realizuje wiele celów mających ścisły związek z działalnością wojskową, obroną, cywilną. Nawiązuje do patriotyzmu, umacniania Rzeczpospolitej. Sposób, w jaki owe cele są realizowane jest jednak szczególny i wszechstronny.
„Strzelec: to również podnoszenie poziomu sprawności fizycznej- mającej tak wielki wpływ na rozwój i samopoczucie młodych ludzi, nauka zdyscyplinowanego życia w zespole i współdziałania.
W moich oczach „Strzelec” jest jedną, wielką rodziną, mam wrażenie, że każdy jego członek nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego drugiego człowieka, kolegi. Tymi ludźmi z pasją kieruje bezinteresowna pomoc drugiemu, empatia i przyjaźń.
Program Organizacji jest niezwykle ciekawy, wciągający i unikatowy. Organizowane są tu m.in.: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, spadochronowe, szkoleniowo-wychowawcze, szkoły przetrwania, zajęcia teoretyczne i gry terenowe, udział w patriotycznych uroczystościach, marsze pamięci, spotkania z kombatantami, weteranami, wykłady z dziejów oręża polskiego i wiele innych.

Zapytano mnie kiedyś, kto dla mnie jako dla pedagoga jest autorytetem. Z dumą odpowiedziałem: – Ksiądz Jan Bosko.
Koncepcja wychowania tej wyjątkowej dla mnie postaci opierała się na wszechstronnym rozwoju młodzieży jako uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan, polegało to na stworzeniu środowiska wychowawczego charakteryzującego się „rodzinną atmosferą”, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności, prawidłowo pojmowanej wolności, prowadzeniu dialogu i poszukiwaniu prawdy.
Swój styl pracy z młodymi ksiądz Bosko nazwał prewencyjnym. Nie jest twórcą tego systemu, gdyż wynika on z prawa naturalnego, zapisanego w sumieniu każdego z nas.


św. ks. Jan Bosko

System prewencyjny opiera się na trzech filarach:
Miłość- mówił swoim wychowankom, że ich kocha, starając się by oni kochali również jego. Możemy tu także mówić o ogromnym zaufaniu; wychowankowie zwierzali się księdzu ze swoich spraw, często kłopotliwych. Ksiądz był w stanie zrobić dla nich wszystko.
Jan Bosko wychowawcom dedykował i głosił innym wychowawcom, że mają być przyjaciółmi młodych, pełnych łagodności, cierpliwości, że młodzi zobaczyć muszą, iż są kochani, muszą tego być pewni.


Rozum- najłatwiejszym wyrazem realizacji tej zasady jest komunikacja wychowawca-wychowanek (nauczyciel-uczeń), oparta na: szacunku, prawdzie, wolności, świadomości, akceptacji i nastawieniu na dobro. W wychowaniu należy kierować się rozsądkiem, należy informować swoich wychowanków jak powinni się zachowywać w danej sytuacji, nie należy stosować przemocy.

Religia- Ojciec Św. Jan Paweł II nazwał księdza Bosko fenomenem pedagogicznym, który każdego ucznia widział w konkretnej rzeczywistości jego osoby, rodziny, społeczeństwa, ale zawsze jednocześnie w perspektywie jego przyszłości. Perspektywę przyszłości ksiądz przedstawiał wychowankom jako cel ich życia, starań oraz wysiłków. Ten cel to źródło osobistych, głębokich, duchowych motywacji do podejmowania konkretnych działań, kształtowania postaw do wypływających z przyjętego systemu wartości.

System wychowania, styl postępowania wobec wychowanków, przekaz wartości według księdza Bosko uważam za doskonały. Niezwykle pocieszającym dla mnie faktem jest to, że istnieją jeszcze ludzie, dla których dobro młodych pokoleń ma wielkie znaczenie. Niezaprzeczalnie członkowie „Strzelca”, ludzie współpracujący z nimi zaliczają się do takich osób. Myślę, że „Strzelec” realizuje poniekąd system prewencyjny Jana Bosko, jak i jego poglądy wychowawcze. W obydwu przepadkach spotykamy się z okazywaniem przejawów przyjaźni, rozsądkiem, czy też aspektem religijnym w odniesieniu do hasła BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Najistotniejsze jednak jest to, że w każdym z tych przypadków, główną rolę odgrywa troska i dobro drugiego człowieka, kolegi, podwładnego.
Bardzo chciałbym, aby coraz więcej osób przystępowało do tejże Organizacji, ponieważ jest to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu, wspomaganie rozwoju psychospołecznego i fizycznego, także zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom obecnym we współczesnym, poniekąd degradującym przez ludzi świecie.

Opracował:

Grzegorz ŁABANOWICZ
Pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Jednostka Strzelecka 2025 w Jarosławiu


Panel użytkownikaObecni na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Liczba odwiedzin

Odsłon : 970913